syötettävänä / syötävänä

(to feed or to feed off)an offsite exhibition by Julia Strandman for TUO TUO


Julia Toarie Strandman’s art is based on their connection with textile, coming from their studies in fashion. Slow-paced craft techniques, such as crocheting and felting are grounding for the mind and make the work physical, intuitive and performative. Their use of recycled materials creates layers to the art, and brings their own past lives, memories and energies to the art piece. Their sources of inspiration stem from the mythologies of their Karelian family background, occultism, as well as feminist sci fi, and research of nature phenomena. Magical explanations of the world, wisdom of the nature and post-humanist future visions bring hope for the end of the world. Their art aims to explain and research subjects that are difficult to understand, such as creation, death, meaning of life, trauma, and inequality.

Julia Toarie Strandmanin taiteen pohjan muodostavat queeridentiteetti ja yhteys tekstiiliin, joka on lähtöisin muodin opinnoista. Hitaat käsityötekniikat, kuten virkkaus ja huovutus maadoittavat mieltä ja tekevät työskentelystä fyysistä, intuitiivista ja performatiivista. Kierrätysmateriaalien käyttö tuo taiteeseen kerroksia, ja hän uskoo että jo kertaalleen elämiä eläneet materiaalit tuovat omat muistonsa ja energiansa teokseen. Inspiraationaiheet ovat lähtöisin niin sukujuurteni karjalaisen mytologian, okkultismin, feministisen scifikirjallisuuden, kuin luonnonilmiöiden tutkimuksesta. Toivoa maailmanloppuun löytyy maagisista maailmanselityksistä, luonnon viisaudesta ja ihmislajin jälkeisistä tulevaisuuden visioista. Hän pyrkii taiteellaan tutkimaan aiheita, joita on vaikea ymmärtää, kuten luomista, kuolemaa, olemisen tarkoitusta, traumaa, eriarvoisuutta, ihmisen mittasuhteita luonnossa ja historiassa.

Työskentelyyn tekstiilin kanssa yhdistyy vahvasti tekstin tuottaminen, kuvien sanoittaminen, mutta myös sanojen kuvittaminen.


Many thanks to Kone Foundation for supporting this collaboration.